Regulamin

1. Serwis umożliwia stworzenie bezpłatnej strony internetowej (wizytówki).

2. Celem serwisu jest promowanie lokalnych firm i przedsięwzięć.

3. Zabronione jest publikowanie oraz zamieszczanie następujących treści:

-niezgodnych z prawem

-naruszających normy społeczne i obyczajowe

-wulgarnych, obelżywych, obraźliwych, godzących w czyjeś dobre imię

-zawierających treści pornograficzne

-zawierających wirusy oraz inne pliki, które mogą uszkodzić komputer.

-zawierających odnośniki, sumy kontrolne itd., do nielegalnych materiałów (muzyki, filmów, programów, gier i innych)

-innych powszechnie uznawanych za nieodpowiednie.

-pliki mp3, exe i inne zawierające programy lub materiały audio wizualne

-linków do stron, które zawierają wyżej wymienione materiały.

4. Jeden użytkownik może posiadać jedno konto w systemie.

5. Użytkownicy oraz założyciele stron zobowiązani są do naprawienia wszelakich szkód wyrządzonych osobom trzecim lub usługodawcy, ponosząc wszelkie zasądzone kwoty w tym także odsetki, koszty sądowe, procesowe, obsługi prawnej i inne poniesione w wyniku ich działań.

6. Dane osobowe użytkowników nie są gromadzone.

7. Użytkownicy oraz założyciele mogą umieszczać dane o ile posiadają do nich wszelkie prawa niezbędne do publikacji.

8. Jeżeli strony dodane przez użytkownika destabilizują serwer usługodawcy może on je zablokować bez powiadomienia.

9. Zakazana jest seryjna rejestracja kont za pomocą 'robotów' itp.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont użytkowników i założycieli oraz materiałów przez nich przesłanych, usuwane będą w szczególności konta łamiące regulamin, prawo oraz przyjęte normy społeczne.

11. Usługodawca nie gwarantuje dostępności usługi.

12. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

13. Kontakt email z usługodawcą: kontakt@wkrakowie.net